FileMaker maatwerk applicaties

Totaaloplossingen voor uw administratie

Claris FileMaker®

Bij het automatiseren van een administratie heb je behoefte aan ervaring, inzicht en kennis. Bij het ontwikkelen van een applicatie, ongeacht de omvang, maken we steeds gebruik van een vooraf gedefinieerd project pad. Zo zorgen we ervoor zowel de opdrachtgever als de ontwikkelaar steeds communiceren in een duidelijke taal. Onderdelen worden één voor één afgewerkt, tijdsbestekken en budgetten worden nauwkeurig opgevolgd, en er zijn "indicators" die zich tijdig melden wanneer er een deadline of budget overschreden zal worden.

 

Voor het ontwikkelen van databanken gaat onze voorkeur uit naar de bekroonde Claris FileMaker (vroegere FileMaker Pro) software. Deze software geeft een snel resultaat, en communiceert met de meest moderne "third party applications". Als Filemaker Business Alliance Member kunnen wij tal van oplossingen aanreiken, en steunen op een degelijke structuur met een ruime technische bagage en een krachtige achterban.s normal distribution of letters. making it look like readable English.

CLARIS FileMaker® voor Mac, Windows, Ipad en Iphone

Eén van de voordelen van een Claris FileMaker applicatie is dat deze slechts één maal ontwikkeld dient te worden en gebruikt kan worden op zowel Mac als Windows computers. Dit verkort de ontwikkeltijd aanzienlijk terwijl u de vrije keuze hebt in uw hardware. 

Een applicatie kan ook geoptimaliseerd worden voor het gebruik op een iPad door het te openen via FileMaker Go. Deze software maakt het mogelijk FileMaker databanken te benaderen vanop uw iPad en iPhone. Zo bent u mobiel en onafhankelijk van het besturingssysteem.

Claris FileMaker voor Windows

Draai vlot uw applicaties op

Windows 10 of Windows 11

Claris FileMaker voor Mac

Draai vlot uw applicaties op

Mac OS (Big Sur, Ventura)

FileMaker Go voor iPad of iPhone

Draai vlot uw applicaties op uw iPad en of iPhone vanaf versie IOS 12.2

Integreer FileMaker met andere software-pakketten

Claris FileMaker Pro kan lokaal draaien op uw Windows of Mac.

Centraal beheer (hosting) bestaat uit:

  • Claris FileMaker Cloud (Cloud Linux)
  • Claris Partner Program (Cloud based)
  • Claris FileMaker Server (toegewezen Windows, Mac of Linus server)

Wenst u een koppeling van Claris FileMaker naar uw boekhoudprogramma of uw stockbeheer, dan kunnen wij dat voor u programmeren. Wij hebben reeds vele integraties achter de rug tussen verschillende pakketten. Een geautomatiseerde integratie zorgt voor minder menselijke fouten en levert tijdwinst op.

Bespreek vrijblijvend met ons uw hosting, 'access' en integratie.

Koppelen van uw FileMaker applicatie met uw boekhoudpakket zoals o.a. Kluwer, Octopus en Exact.

Bekijk uw Google Calendar rechtstreeks in FileMaker.

Inlezen van CODA bestanden om betalingen automatisch af te vinken.

Genereren van barcodes voor op bestel- of productiebonnen.

Automatische controle van Europese BTW-nummers geregistreerd bij het VIES.

Synchroniseer uw panden en andere gegevens vanuit Whise.

Uw FileMaker database online hosten? Bekijk onze FileMaker hosting oplossingen